0

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

รวม: ฿0.00

การจัดส่งสินค้า

บริษัทเค-เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล มีบริการจัดส่งสินค้าไปยังปลายทางทั่วประเทศไทย (ตามข้อกำหนดของไปรษณีย์ไทย) โดยมีรายละเอียดค่าบริการ ดังนี้

  • สำหรับยอดซื้อที่มีมูลค่า (หลังหักส่วนลด) ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่งภายในประเทศไทย
  • สำหรับยอดซื้อที่มีมูลค่า (หลังหักส่วนลด) น้อยกว่า 5,000 บาท มีค่าจัดส่งภายในประเทศไทย 150 บาท 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจัดส่งสินค้าออกนอกอาณาเขตของประเทศไทย
สินค้าจะได้รับการจัดส่งภายใน 3วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหลักฐานการชำระเงิน โดยจะส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย (EMS)
บริษัทเค-เทรดฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี